หากต้องการลบข้อความในภาพ .นามสกุล jpg จะใช้เครื่องมืออะไร ในโปรแกรม photoshop

1

คำตอบ