พ่อมีอายุมากกว่าแม่ 5 ปี อีก10ปีข้างหน้ากำลังสองของอายุพ่อมากกว่า60เท่าของอายุแม่อยู่25จงหาอายุปัจจุบันของพ่อและแม่

2

คำตอบ

2014-02-08T22:47:37+07:00
(x+15)^2 - 60(x+10) = 25
x^2+30x+225-60x-600-25 = 0
                 x^2-30x-400   = 0
                (x-40)(x+10)    = 0
x-40 = 0     ,      x+10 = 0
     x = 40    ,          x= -10
เนื่องจากอายุของคนต้องมีคำตองเป็น 40 ดังนั้น พ่ออายุ 40+5= 45 ปี
                                                               แม่อายุ 40 ปี