พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
พ่อขุนรามคำเเหง
พระราชบิดาแห่งอักษรไทย พ่อคุณรามคำแหงมหาราช
รัชการที่5
พ่อขุนราม-.-

คำตอบ

2014-02-08T17:13:30+07:00
พ่อขุนรามคำแหงมหาราชครับ //ควรใช้คำว่า ใครประดิษฐ์คิดค้นอักษรไทยนะครับ :)