คำตอบ

  • manzaza
  • นักช่วยเหลือ
2014-02-08T16:25:21+07:00
อ่านหนังสือ และตั้งใจสอบคับอิอิอิอิอิอิอิอิอิอิอิ
  • aon101
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-08T16:55:04+07:00
หนึ่งร้อยคะแน(ไม่มีนะคะ)
ต้องบอกว่าทำยังไงให้ได้ 100 คะแนน