ก๊าซเฉื่อย (โนเบิลก๊าซ คืออะไร)? จงอธิบายและยกตัวอย่าง

1

คำตอบ

2013-12-20T16:50:28+07:00
โนเบิลก๊าซ (กลุ่ม 18) เป็นธาตุที่อยู่ทางขวาสุดของตารางธาตุ ในสมัยก่อนจะเรียกธาตุเหล่านี้ว่าก๊าซเฉื่อยเนื่องจากคุณสมบัติทางเคมีที่ สำคัญข้อหนึ่งก็คือ: ก๊าซเหล่านี้เกิดปฏิกิริยาได้ยากมากเนื่องจากอิเล็กตรอนรอบนอกเต็มหมดแล้ว สาเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะโนเบิลก๊าซนั้นเพิ่งถูกจำแนกออกมาและค้นพบค่อน ข้างช้าเมื่อเทียบกับกลุ่มก๊าซอื่น ตัวอย่างธาตุในกลุ่มนี้เช่นฮีเลียม (He), นีออน (Ne) และอาร์กอน (Ar)