คำตอบ

  • PoTay
  • นักช่วยเหลือ
2014-02-08T18:20:00+07:00
เรียงฝหม่ได้ว่า 
3(9xy) ให้เอา 3 คูณเข้าในวงเล็บ จะได้
27xy  

ตอบ 27xy  คะ 
2014-02-08T21:32:28+07:00
(27) (3x )(3y)น่าจะแบบนี้นะจะเพราต้องกระจาย3เข้าไปคูณให้หมด