... ไม่มีคนตอบบ !! เหยอย ๆ ...
เส้นรอบวงของวงกลมนั้นคือสองพายอาร์ พื้นที่นั้นหนาต้องพายคูณอาร์กำลังสอง

ค่าพายประมาณเท่าใด เอา 7 ไปหาร 22 3.14 ค่านี้ประมาณใช้ได้เชิญลอง

จดจำไว้ใช้ได้จนคล่อง ขอเชิญทดลองท่องจำทุกวัน (ครูสอนแล้วท่องได้จนทุกวันนี้ค่ะ)
พายอาร์ ยกกำลังสอง เป็นการหาพื้นที่ของวงกลม

คำตอบ

  • PoTay
  • นักช่วยเหลือ
2014-02-08T18:15:29+07:00
สูตรการหาพื้นที่วงกลมคะ ^_^
2014-02-08T18:30:30+07:00