ในห้องเรียนห้องหนึ่งมีนักเรียนอยู่ 40 คน เล่นฟุตบอล 25 คน ไม่เล่นกีฬาใดเลย 8 คน เล่นวอลเลย์บอล 25 คน
จงหา
1 จำนวนนักเรียนที่เล่นฟุตบอลอย่างเดียว
2 จำนวนนักเรียนที่เล่นวอลเลย์บอลอย่างเดียว
3 จำนวนนักเรียนที่เล่นทั้งฟุตบอลและวอลเล่ย์บอล

1

คำตอบ

2014-02-08T21:20:40+07:00
ลองเขียนเซตเป็นวงกลมดูก่อนสิถ้าไม่ได้กะลองใช้สูตร ครูคงสอนสูตรมาแล้วมั้ง

ครู ให้แสดงวิธีทำโดยใช้สูตรค้ะ
ทำไม่ได้ TT