ดาวเคราะห์น้อยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในแถบดาวเคราะห์น้อยซึ่ีงอยู่ระหว่างวงโคจรของดาวอังคารและดาวพฤหัส มีชื่อว่าอะไร?

1

คำตอบ

  • Phee
  • มือใหม่
2013-12-20T16:31:26+07:00
ดาวเคราะห์น้อยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมีชื่อว่าเซเรส มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 950 กิโลเมตร แต่ถูกจัดประเภทให้เป็นดาวเคราะห์แคระ ดาวเคราะห์น้อยที่แท้จริงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมีชื่อว่าพาลลาส แม้ว่าดาวเคราะห์น้อยเวสตาที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามจะหนาแน่นกว่าและมีมวล หนักกว่า แต่พาลลาสมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 544 กิโลเมตร และเวสตามีลักษณะแป้นกว่าและมีเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยประมาณ 535 กม.