พ่อค้าคนหนึ่งผลิตสินค้าขายได้ x ชิ้นใน 1 สัปดาห์ ขายไปชิ้นละ p บาทราคาและจำนวนสินค้าที่ขายได้มีความสัมพันธ์เขียนในรูปสมการ p=100-0.04x และต้องลงทุน 600+22x บาท เขาจะต้องผลิตสินค้าออกขายสัปดาห์ละกี่ชิ้นจึงจะได้กำไรมากที่สุด

1