ม ฟ ซ ด ท ล ซ ร ร ม ฟ ล ซ ฟ ม ม ฟ ซ ด ท ด ร ล ด ด ท ซ ท ร ด ด ด ด ได้แคานี้อะ

คำตอบ

2014-02-08T21:04:44+07:00
 พวกเรานักกีฬาใจกล้าหาญเชี่ยวชาญชิงชัยไม่ย่นย่อคราวชนะรุกใหญ่ไม่รีรอคราวแพ้ก็ไม่ท้อกัดฟันทน     (สร้อย) อึม อึม อึม อึม กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ... ฮ้าไฮ้ ฮ้าไฮ้ กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ
แก้กองกิเลสทำคนให้เป็นคน ผลของการฝึกตน เล่นกีฬาสากล ตะละล้า
     ร่างกายกำยำล้ำเลิศกล้ามเนื้อก่อเกิดทุกแห่งหนแข็งแรงทรหดอดทนว่องไวไม่ย่นระย่อใคร     (สร้อย) อึม อึม...     ใจคอมั่นคงทรงศักดิ์รู้จักที่หนีที่ไล่รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยไว้ใจได้ทั่วทั้งรักชัง     (สร้อย) อึม อึม...     ไม่ชอบเอาเปรียบเทียบแข่งขันสู้กันซึ่งหน้าอย่าลับหลังมัวส่วนตัวเบื่อเหลือกำลังเกลียดชังการเล่นเห็นแก่ตัว     (สร้อย) อึม อึม...     เล่นรวมกำลังกันทั้งพวกเอาชัยสะดวกมิใช่ชั่วไม่ว่างานหรือเล่นเป็นไม่กลัวร่วมมือกันทั่วก็ไชโยฯ     (สร้อย) อึม อึม...
Cr.wikipedia