โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวเเปรเดียว ช่วย คิด หน่อน ครับ
เเปดเท่าของส่วนที่จำนวนจำนวนหนึ่งมากกว่า 3 เท่ากับ 69 จงหาจำนวนนั้น

2

คำตอบ

2014-02-08T21:32:10+07:00
ให้ x แทนจำนวนหนึ่ง แปดเท่าของส่วนที่จำนวนจำนวนหนึ่ง ก็คือ เศษเอ็กซ์ส่วน 1คูณ8 จะได้ x/8 และมากกว่า 3 เท่ากับ 69 เขียนสมการได้ดังนี้ x/8 - 3 = 69
                                                                 x/8 = 69+3
                                                                   x = 72*8
                                                                     = 576
ดังนั้นจำนวนนั้นคือ 576 ตรวจคำตอบสมการ 576/8 - 3 = 69
                                                               72-3  = 69 เป็นจริง
2014-02-08T22:26:45+07:00