ยกตัวอย่างสัตว์เลื้อยคลานที่กินเนื้อ และสัตว์เลื้อยคลานที่กินพืช

1

คำตอบ

2014-01-19T16:43:43+07:00
สัตว์เลื้อยคลานที่กินเนื้อ เช่น จระเข้ จิ้งจก สัตว์เลื้อยคลานที่กินพืช เช่น เต่า