คำตอบ

  • Rameng19
  • นักช่วยเหลือ
2014-02-08T21:36:01+07:00
2014-02-08T21:49:38+07:00
ห.ร.ม.แปลว่าตัวหารร่วมมาก นั่นก็คือ จำนวนที่มากที่สุดหารตัวเลขทั้งสามชุดได้ลงตัว
จากโจทย์จะได้คำตอบคือ 3 โดยนำ 3 ไปหาร 15 ได้  5 ลงตัว
นำ 3 ไปหาร 18 ได้  6 ลงตัวนำ 3 ไปหาร 36 ได้  12 ลงตัว เหลือเลขชุดต่อไปคือ 5 6 12 เมื่อจะนำจำนวนต่อไปที่จะไปหารต่อไม่มีอีกแล้ว ดังนั้นคำตอบ ห.ร.ม.ของ  15 18 36 คือ 3