คำตอบ

2014-02-08T21:58:04+07:00
=10x^5         เมือ เลขชี้มีฐานเมือนกันคูณกันให้นำเลขชี้มาบวกกัน
2014-02-08T22:01:07+07:00
คุณสมบัติเลขชี้กำลัง a^m.a^n = a^m+n หมายถึง เลขยกกำลังฐานเดียวกันเมื่อคูณกันให้เอาเลขชี้กำลังมมาบวกกัน ส่วนฐานคนละฐานถ้าเป็นตัวแปรอยู่ในรูปตัวแปรคูณตัวแปร แต่ถัาฐานเป็นตัวเลขคูณกันเป็นจำนวนใหม่หน้าสัมประสิทธิตัวแปรเดิมที่มีฐานเหมือนกัน จากโจทย์จะได้ว่า
2x^3*5x^2= (2*5)x^3+2
             =10x^5