ช่วยตอบให้หน่อยนะค่ะ 3 ยกกำลัง3 คูณ3ยกกำลัง3 ส่วน 3 ลบยกกำลัง4 คูณ 3ลบยกกำลัง2 มีค่าเท่าไร

1

คำตอบ

2014-02-08T22:23:58+07:00
3 ยกกำลัง3 คูณ3ยกกำลัง3 ส่วน 3 ลบยกกำลัง4 คูณ 3ลบยกกำลัง2 มีค่าเท่ากับ
3 ยกกำลัง 3+ยกกำลัง 3 คือ 3 ยกกำลัง 6 ส่วน 3 ลบยกกำลัง 4+ลบยกกำลัง2 คือส่วน 3 ลบยกกำลัง 6 จากนั้นนำเลขชี้กำลังลบ 6ของส่วนขึ้นไปลบกับเลขชี้กำลังเศษจะได้ 3 ยกกำลัง 6 -ลบยกกำลัง 6 เครื่องหมายลบชนลบเป็นบวก คำตอบคือ 3 ยกกำลัง 12(3^12)
                   3^3*3^3 /3^-4*3^-2 = 3^3+3/3^(-4)+(-2)
                                              = 3^6/3^-6
                                               =3^6-(-6)
                                               =3^6+6
                                               =3^12