เด็กคนหนึ่งออกแรง 50 นิวตัน ลากกล่องไม้ในแนวทำมุม 30องศา ถ้าเขาลากกล่องไม้ไปได้
ไกล 10 เมตร ด้วยอัตราเร็วคงที่ จงหางานที่เขาทำ #ช่วยแสดงวิธีทำให้หน่อยค่ะ

1

คำตอบ

2014-02-08T22:26:05+07:00
ต้องมีภาพด้วยน้าเพระาไม่รูเป็นsin   or      cos