ทำไมชื่อของแต่ละคน ถ้าเขียนเป็นอังกิดสะกดได้ไม่เหมือนกันแต่อ่านเป็นชื่อคนเดียวกัน

2

คำตอบ

  • kratai
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-09T18:20:41+07:00
บางคนอาจสะกดผิดมั่ว หรือไม่ถูกตามหลักอังกฤษจริงๆเลยไม่เหมือนแต่อ่านเหมือน เช่นคำว่า นัด Nat บางคนจะเขียนNut ซึ่งผิดไม่นิยมใช้กันคือคำด่าของฝรั่ง