คำตอบ

2014-02-08T22:59:13+07:00
เป็นจำนวนคละ 1  เศษ1ส่วน2  ลบ เศษ2ส่วน5 มีค่าเท่ากับ
  

1  เศษ1ส่วน2 ทำเป็นเศษเกินได้ เศษ 3 ส่วน 2 ลบ เศษ2ส่วน5 ทำส่วนให้เท่ากันจะได้
เศษ 3 ส่วน 2 คูณด้วย เศษ 5 ส่วน 5 ได้ เศษ 15 ส่วน 10 ลบ ( เศษ2ส่วน5 คูณด้วย เศษ 2 ส่วน 2
)
เศษ 4 ส่วน 10 คำตอบคือ เศษ 15 ลบ เศษ 4 เหลือ เศษ 11 ส่วน 10