คำตอบ

2014-02-08T23:28:25+07:00
จะได้ไพเลาะไง๋   ว๊ายยย  555+
เป็นส่วนนึงในการสร้างความรื่นรมย์ สนุกสนาน ผ่อนคลาย และเป็นองค์ประกอบของการแสดงต่าง ๆ ที่เป็นการแสดงประจำชาติไทย ถ้าคนที่เล่นเครื่องดนตรีจะรู้ดีว่าการเล่นนั้นต้องมีสติ สมาธิ และความจำ ทั้งยังต้องมีความเคารพในครู อาจารย์ที่สอน และยังสามารถช่วยได้ทั้งด้านสื่ออารมณ์ แสดงความเป็นตัวตนของแต่ละท้องถิ่น ดนตรีนั้นสามารถเป็นตัวแทนแสดงความยินดี แสดงความศร้าโศก เสียใจได้ด้วยนา ประมาณนี้
2014-02-09T22:21:49+07:00
เพราะ  ดนตรีบางชนิดเป็นของไทยเพราะดนตรีไทยถึงได้เป็นวัฒนธรรม