คำตอบ

  • acha4773
  • นักช่วยเหลือ
2013-12-26T07:00:07+07:00
อินเดีย เพราะอินเดียมีประชากรมากทีสุดในโลก
ประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกคือประเทศจีนค่ะ โดยเฉพาะบริเวณกรุงปักกิ่ง ส่วนอินเดียมีประชากรมากเป็นอันดับที่สองค่ะ แต่ถ้าหนาแน่นที่สุดก็น่าจะเป็นประเทศอินเดียเพราะจีนมีคนมากแต่พื้นที่ประเทศก็มีขนาดใหญ่มากเช่นเดียวกัน