ปล่อยวัตถุตกจากที่สูงจากพื้น 20 เมตร เมื่อวัตถุตกลงมาถึงพื้นดินจะมีความเร็วเท่าใด

1

คำตอบ

2014-02-08T22:58:15+07:00
S=20m , g=10 , u=0 ,v=?
 v=u+gt
v=0+10(20)
v=200 m/s 
น่าจะประมาณนี้น่ะค่ะ ไม่ค่อยแน่ใจอ่ะค่ะ มันคิดได้หลายแบบน่ะค่ะ