คำตอบ

  • Phone
  • นักช่วยเหลือ
2014-02-09T20:15:54+07:00
ปี1980 เพราะ เกิดหารเปลี่ยนเเปลงในสหภาพโซเวียตเเละระบบการปกครองในยุโรปตะวันออกล่มสลาย ที่มาจากนโยบายเศราฐกิจ ซึ่ง นาย มิคาอิล บาซอฟเห็นว่าจำเป็นหลีกเหลี่ยงไม่ได้ จึงปรับเปลี่ยนนโยบายทำให้กลุ่มผู้นำคอมมิวนิสต์หัวเก่าไม่พอใจ เเละนำไปสู่การปฏิวัติที่ล้มเหลว การหมดอำนาจทำให้ประเทศบริวารเเยกตัวเป็นอิสระ