สนามหญ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยม กว้าง 42 เมตร ยาว 45 เมตร ต้องการล้อมรั้วลวดหนาม บริเวณภายในสนามหญ้าเป็นรูปวงกลมที่มีพื้นที่มากที่สุด ให้รั้วลวดหนามสูงประมาณ 4 แถวเท่าๆกัน ถ้าลวดหนามราคาเมตรละ 12.50 บาท จงหาเงินค่าลวดหนาม

1

คำตอบ

คำตอบที่ดีที่สุด!
2014-02-10T19:10:57+07:00
กว้าง 42
ยาว 45

หาเส้นรอบรูปวงกลมที่ใหญ่ที่สุดเพื่อนำมาเป็นรั้ว จาดสูตรหาเส้นรอบวง 2พายอาร์
 จะได้.. เส้นผ่าศูนย์กลางที่ใหญ่ที่สุดคือ 42 เนื่องจากถ้าเส้นผ่าศูนย์กลางเป็น45 วงกลมที่ได้จะเกินออกนอกสนาม
แต่ในสูตรจะใช้รัศมี หรืออาร์ = 42/2 = 21

แทนลงในสูตร 2พายอาร์ = 2x22ส่วน7x21
                                 = 11x3 (2ตัด22ได้11 และ7ตัด21ได้3)
                                 = 33 เมตร
จะได้เส้นรอบวงเท่ากับ 33เมตร

แต่ต้องใช้ 4แถว ก็เอา 4คูณ = 33x4 = 132เมตร
หาราคาลวดหนาม = 132x12.50 =1650บาท

เพราะฉะนั้นจะต้องจ่ายเงิค่าลวดหนาม 1650บ.