สมัยรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่ตอนต้น จนปัจจุบัน มีเหตุการณ์ที่สำคัญอะไรบ้าง

1

คำตอบ

2014-02-10T19:00:46+07:00
เหตุการณ์สำคัญ เช่น..
 - การเลิกทาสร.5
 - การเปลี่ยนระบอบการปกครองพ.ศ.2475
 - เหตุการณ์ 14 ตุลา
 - เหตุการณ์วันมหาวิปโยค

***ส่วนใหญ่จะเป็นเหตุการณ์ทางการเมืองและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศในตอนต้น และการเปลี่ยนขั้วอำนาจในตอยปลายครับ