คำตอบ

2014-02-09T17:25:48+07:00
เพื่อให้ได้ระดับของเสียงที่ต่างกันค่ะ จะได้เล่นได้อย่างไพเราะมากขึ้น