คำตอบ

2014-02-09T16:23:45+07:00
เป็นสมการตัวแปรเดียวค่ะ เพราะมี y เป็นตัวแปรเพียงตัวเดียว ถ้าสมการที่มี 2 ตัวแปรหรือมากกว่า ใน 1 สมการก็จะมีตัวแปร เป็นตัวอักษร หรือสัญลักษณ์ต่างๆ หลายตัว เช่น x,y,z a,b,c หรือ #,@ เป็นต้น