คำตอบ

2014-02-09T17:43:14+07:00
พระจันทร์ก็ยังอยู่ที่เดิมแหละค่ะ แต่เพราะพระจันทร์เป็นดาวเคราะห์จึงไม่มีแสงสว่างในตัวเอง ต้องอาศัยแสงสว่างจากพระอาทิตย์ ส่องมายังโลก และสะท้อนกลับไปยังดวงจันทร์ ในตอนกลางวันแสงอาทิตย์มีความเข้มของแสงมาก จึงทำให้ไม่สามารถมองเห็นดวงจันทร์ได้