พลังงงานที่ปล่อยออกมาขณะมีการถ่ายทอดอิเล็กตรอนจะนำมาเป็นพลังงงานในการเคลื่อนย้ายธาตุใด

1

คำตอบ

  • Wiwwow
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-03-22T20:51:10+07:00