สามเท่าของผลบวกของจำนวนจำนวนหนึ่ง กับ 7 เป็น 33 จงหาจำนวนนั้น

1

คำตอบ

2014-02-09T12:56:42+07:00