ข้อใดเป็นอัตราส่วนของความยาวของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก
ก.2:3:4 ข.7:22:26 ค.9:15:17 ง.12:16:20

1

คำตอบ

  • cbj43
  • นักช่วยเหลือ
2014-02-09T15:02:06+07:00
สูตรปีทาโกรัส
cยกกำลัง2 = aยกกำลัง2 + bยกกำลัง2
cคือตัวที่มากที่สุด เช่น
ข้อ ก คือ2:3:4 จะเป็น
4ยกกำลัง2 = 3ยกกำลัง2 + 2ยกกำลัง2
16 = 9 + 4
16 = 13 เป็นเท็จ
ข้อนี้ก็ผิดจ้า ^^
ปล.ผิดตรงไหนขอโทษด้วยนะ