ช่วยการบ้านหน่อย
จงแสดงว่าเส้นตรงซึ่งผ่านจุด(-2,-4) และ(3,3)ขนานกับเส้นตรงซึ่งผ่านจุด(1,-2)และ(6,5) หาm

1

คำตอบ

2014-02-09T16:38:12+07:00
เส้นตรงสองเส้นนี้ไม่ขนานกันค่ะ เพราะการที่จะดูว่าเส้นตรงสองเส้นขนานกันหรือไม่ดูได้จากระยะห่างระหว่างจุดทั้ง 2 จุดบนเส้นตรงว่าห่างเท่ากันหรือไม่ เช่น สมมุติว่า
จุด a คือ (-2,-4)
จุด b คือ (3,3)
จุด c คือ (1,-2)
จุด d คือ (6,5)
ตามโจทย์เลย ^^

ดังนั้น ระยะห่างระหว่างจุด a และ c กับ b และ d ต้องเท่ากัน
จุด a และ จุด c ห่างกัน (-3,6) [ได้จาก (1,-2) ลบกับ (-2,-4)]
จุด b และ จุด d ห่างกัน (3,2) [ได้จาก (6,5) ลบกับ (3,3)]

ดังนั้น (-3,6) ไม่เท่ากับ (3,2) แสดงว่าเส้นตรงสองเส้นนี้ไม่ขนานกันค่ะ ^^