คำตอบ

  • kratai
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-09T17:15:46+07:00
คนไทยที่ไม่ได้เรียนหนังสือ+คนต่างชาติที่ไม่รู้จักภาษาไทย