คำตอบ

2014-02-09T19:07:14+07:00
-0.7x = -4.9
 นำ -0.7 มาหารทั้งสองข้างของสมการ
จะได้ -0.7x / -0.7 = -4.9 / -0.7 (เขียนเป็นเศษส่วนก็ได้นะ)
หรือ x = 7 
ตรวจสอบ    แทน x ด้วย 7 ในสมการ -0.7x = -4.9
                 จะได้ -0.7 * 7 = -4.9 เป็นสมการที่เป็นจริง
                 ดังนั้น 7 เป็นคำตอบของสมการ -0.7x = -4.9