เทือกเขาหิมาลัยค่ะ อยู่บนยอดเขาเอเวอเรสต์

คำตอบ

  • kratai
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-09T20:24:59+07:00
  • Sumsa
  • นักช่วยเหลือ
2014-02-09T20:57:00+07:00
ยอดเขาเอเวอร์เรสต์ (Everest) ยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกครับ