คำตอบ

  • kratai
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-09T20:21:11+07:00
อ่อนแอไม่มีภูมิต้านทาน
ร่างกายพักผ่อนไม่เพียงพอ , ติดต่อจากการสัมผัสวัตถุที่ผู้ป้วยเคยสัมผัส โดนไอใส่บ้างจามไว้ แล้วเชื้อโรคก็จะมีชีวิตนอกร้างกานนานสุดถึง24 ชม. ใช้ของร่วมกัน และที่สำคัญหวัดอาจเกิดจากเราแพ้อากาศ แพ้ดอกไม้ บลาๆ เป็นต้น
2014-02-09T22:49:06+07:00