ทำส่วนให้เท่ากันก่อน-0-
ส่วนให้เท่ากัน

คำตอบ

2014-02-10T17:25:03+07:00
ถ้าเป็นเศษส่วนธรรมดา ต้องแปลงตัวส่วนให้เท่ากันก่อน แล้วนำตัวเศษมาบวกกัน
แต่ถ้าเป็นจำนวนคละให้แปลงเป็นเศษเกินก่อน แล้วทำส่วนให้เท่ากัน จากนั้นจึงนำตัวเศษมาบวกกกันได้