อนุกรมเลขาคณิต (แสดงวิธีทำ)

1. จงหาผลบวก 10 พจน์แรกของลำดับเรขาคณิตต่อไปนี้ 0.4, 0.04, 0.004, ......

2. ถ้าฝากเงิน 1,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี เมื่อฝากครบ 5 ปี จะได้เงินรวมเป็นเท่าไร

1
อนุกรมลิมไปแล้ว 55+ แต่ข้อสองตอบได้ค่ะ วิธีการคิดคือนำเงินต้น มาคูณกับ5หาร 100หรือนำเงินต้นมาคูณ5%ก็จะได้เป้เนดอกเบี้ยของ1ปีค่ะ สรุปคือ 1000x5%=50 ,,,50x5=250 รวมเงินต้นและดอกเบี้ยเป็น1250 ถ้าไม่ครบปีจะมีการนำดอกเบี้ยมาxระยะเวลาเป็นเดือนหรือวันค่ะ ถ้าเดือนก็12ส่วน12 ถ้าวันก็365ส่วน365เราก็จะนับระยะเวลาเพื่อมาหารจำนวนเต็มของแต่ละปีค่ะ

คำตอบ

  • Nuttsu
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-16T11:44:23+07:00
ข้อ 1 ใช้สูตรนี้ครับ S _{n} =  \frac{n}{2}(2a _{1}+(n-1)d )
แล้วก็แทนค่า อยากให้คิดเอง เพราะมันคือประสบการณ์ครับ