คำตอบ

  • Sumsa
  • นักช่วยเหลือ
2014-02-09T21:32:20+07:00
เพื่อน  คือพันธสัญญาแห่งความเข้าใจที่ตรงกันเพื่อน  คือบุคคลที่คบกับเราในลักษณะที่เราเป็นอยู่  โดยที่เราไม่ต้องใส่หน้ากากเพื่อน  คือมิตรแท้ที่กล้าให้คำมั่นสัญญาต่อมิตรได้เพื่อน  คือมิตรที่พยายามส่งเสริมเรา  ให้ความสนใจเรา  เชื่อในตัวเราตามที่เราเป็นจริงเพื่อน  คือคนที่ยังอยู่กับเรา ร่วมทุกข์ร่วมสุขแม้ในเวลาที่เราไม่มีประโยชน์จะให้เพื่อน  คือคนที่รักเรา แม้เราจะทำสิ่งไม่ดีที่สุด  แต่ศัตรูเกลียดเรา แม้เราจะทำแต่สิ่งที่เขาก็รู้ว่าดีที่สุดเพื่อน  คือคนที่เข้าใจเราได้โดยไม่จำเป็นต้องพูดมากเพราะเขาคุ้นเคย  และรู้จักความคิดความอ่านของเรา แค่มองหน้าก็รู้ปัญหา แค่มองตาก็เข้าใจเพื่อน  คือผู้ที่หาโอกาสช่วยจัดสรรอย่างเต็มที่โดยที่เราไม่ต้องเอ่ยปากขอเพื่อน  คือบุคคลที่เราสามารถฝากชีวิตจิตใจได้โดยเฉพาะยามทุกข์ลำบากเพื่อน  คือคนที่ไม่ได้เห็นผิดเป็นชอบ แต่ตักเตือนเราไม่ให้หลงผิดและแนะนำทิศให้ถูกทางเพื่อน  คือคนที่ไม่ได้เห็นด้วยกับเราในทุกอย่างทุกครั้ง แต่เป็นคนที่คิดพิจารณาและตักเตือนเราด้วยในบางครั้งเพื่อน  คือคนที่ช่วยเราด้วยความเต็มใจเพื่อน  คือคนที่ก้าวเหยียดอย่างสุดกำลังเพื่อช่วยเรา
2014-02-10T19:14:42+07:00
 ผู้ชอบพอรักใคร่กัน, ผู้สนิทสนมคุ้นเคยกัน, เช่น เขามีเพื่อนมาก, ผู้ร่วมสถาบันหรือร่วมอาชีพเป็นต้น เช่น เพื่อนร่วมโรงเรียน เพื่อนร่วมรุ่น เพื่อนข้าราชการ เพื่อนกรรมกร, ผู้ร่วมธุระ เช่น อยู่เป็นเพื่อนกันก่อน ไปเป็นเพื่อนกันหน่อย, ผู้อยู่ในสภาพเดียวกัน เช่น เพื่อนมนุษย์ เพื่อนร่วมโลก.