ถ้าปริมาณเวกเตอร์มีขนาด 5 หน่วย และมีแวกเตอร์ทิศทางตรงข้าม 2 หน่วย จะมีแรงลัพธ์เท่าไหร่

2

คำตอบ

2014-02-10T17:22:12+07:00
ในการหาปริมาณแรงลัพธ์ของเวกเตอร์ ปริมาณเวกเตอร์ คือ ปริมาณที่มีทั้ง ขนาด และ ทิศทาง

-ถ้าเวกเตอร์เคลื่อนที่ไปในทิศทาง"เดียวกัน"ให้นำมา"บวก"กัน

-ถ้าเวกเตอร์เคลื่อนที่ไปในทิศทางที่"ตรงกันข้าม"กัน หรือ "หักล้างกัน" ให้นำเวกเตอร์ที่มากกว่าลบด้วยเวกเตอร์ที่น้อยกว่า

จากโจทย์ก็จะได้ 5-2=3 ดังนั้น แรงลัพธ์ที่ได้จึงมีค่า 3 หน่วย