เนื่องจากสภาพขอยสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาตินั้น ปัจจุบันโดนทำลายเยอะเช่น ตัดต้นไม้ ขับรถยนต์กะนเยอะทำให้ปล่อยคาร์บอนไดออกไซมากขึ้น ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจก สภาวะอากาศจึงเกิดการแปรปรวนได้ง่าย เป็นต้นค่ะ

คำตอบ

2014-02-10T16:09:12+07:00
เพราะคนส่วนมากชอบตัดต้นไม้ไม่ค่อยดูแลรักษาทรัพย์พยากร
2014-02-16T14:42:59+07:00
การที่อากาศแปรปรวนบ่อยมีสาเหตุมาจากหลายสาเหตุผสมกัน อาจเป็นการเปลียนแปลงอากาศตามฤดูกาล การเปลี่ยนแปลงจากการกระทำของมนุษย์ เช่นการตัดไม้ทำลายป่า และการทำลายสิ่งแวดล้อม ด้งที่เราทราบกันดีว่าก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนก็ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงต่อลมฟ้าอากาศเหมือนกันค่ะ