สังเกตจากวิธีคลอดลูกนะค่ะ ถ้าจำไม่ผิด อิๆ คือสัตว์เลือดอุ่นส่วนใหญ่จะออกลูกเป็นตัว อาศัยบนบกส่วนใหญ่ , เลือดเย็น ส่วนใหข่ออกลูกเป็นไข่ อาศัยส่วนใหญ่ในน้ำ ประมาณนี้ค่ะ

คำตอบ

2014-02-10T09:28:33+07:00
สังเกตจาก
-สัตว์เลือดอุ่นออกลูกเป็นเป็นตัวและเลี้ยงลูกด้วยนม
-สัตว์เลือดเย็นออกลูกเป็นไข่
2014-02-10T17:11:04+07:00
-สัตว์เลือดอุ่นจะมีอุณหภูมิของร่างกายคงที่ค่ะ คืออุณหภูมิของร่างกายจะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะอากาศของสิ่งแวดล้อมภายนอก เช่น มนุษย์ หมู หมา กา ไก่ เป็นต้น

-สัตว์เลือดเย็นคือสัตว์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของร่างกายไปตามสภาพแวดล้อมได้ค่ะ เช่น กบ เขียด อึ่งอ่าง คางคก เป็นต้น ^^