คำตอบ

2014-02-10T13:27:30+07:00
2014-02-10T20:58:06+07:00
เพราะเราต้องใช้ร่างกายในการประกอบกิจวัตรประจำวันต่างๆ ถ้าร่างกายไม่แข็งแรงแล้วจะเอาแรงที่ไหนมาทำงานต่างๆใช่ไหม