ปล่อยมวล 1 kg จากหน้าผาสูง เมื่อวัตถุตกลงมาในวินาทีที่1 และวินาทีที่2 จะมีพลังงานจลน์ต่างกันเท่าไร

1

คำตอบ

2014-02-10T17:16:57+07:00
เราต้องเข้าใจก่อนว่าพลังงานจลน์ จะเกิดขึ้นเมื่อวัตถุตกลงสู่พื้นแล้ว สิ่งทึ่มีผลทำให้ได้พลังงานจลน์ต่างกัน คือ
-มวล
-น้ำหนัก
-ความเร็ว
-แรงโน้มถ่วงของโลก
ยิ่งวัตถุมี มวล น้ำหนัก ความเร็ว มากเท่าไหร่วัตถุก็จะยิ่งมีพลังงานจลน์มากขึ้นเท่านั้น และยิ่งใกล้พื้นโลกมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีพลังงานจลน์มากขึ้น ดังนั้นในวินาทีที่ 2 จึงมีพลังงานจลน์มากกว่า