วัตถุ A มวล 1 kg วางอยู่บนโต๊ะสูง 105 m วัตถุ B มวล 3 kg วางอยู่บนโต๊ะเก้าอี้สูง 0.5 m ถ้าปล่อยให้วัตถุทั้งสองตกลงมา ขณะถึงพื้นวัตถุทั้งสองจะมีพลังงานกลต่างกันเท่าไร

1

คำตอบ