คำตอบ

2014-02-10T18:46:30+07:00
สถานการณ์การเมืองในปัจจุบันนั้นมีความซับซ้อนมากครับ เนื่องจากการเมืองในปัจจุบันต้องใช้ความเข้าใจเป็นอย่างมาก เพราะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมสื่อมาก เนื่องจากีการบิดเบือนข่างหรือความจริงครับ