คำตอบ

2014-02-10T17:32:18+07:00
ประเทศอียิปต์โบราณค่ะ โดยเชื่อว่าพีระมิดที่ชาวอียิปต์โบราณประดิษฐ์ขึ้นมา คือคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลก