คำตอบ

2014-02-10T17:06:16+07:00
โตนเลสาบค่ะ เพราะเป็นแม่น้ำที่เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่คอยหล่อเลี้ยงประชากรในประเทศกัมพูชา คล้ายๆกับแม่น้ำเจ้าพระยาของไทยเราค่ะ