มีเงิน 100 บ. ซื้อของ 3 อย่าง ให้ครบ 100 ชิ้น มีดังนี้
1. มะนาว 5 ลูก 1 บ.
2. ไข่ ลูกละ 1 บ.
3. มะพร้าว 1 ลูก 20 บ.

1