คำตอบ

2013-12-22T01:49:46+07:00
สงครามเจ็ดปีคือสงครามระดับโลกที่เกิดขึ้นระหว่าง 1754 ถึง 1763 มีสาเหตุมาจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในช่วงเจ็ดปี 1756-1763 สงครามนี้เกี่ยวข้องกับขั้วอำนาจใหญ่ในช่วงเวลานั้น และมีผลกระทบกับยุโรป อเมริกาเหนือ อเมริกากลาง ชายฝั่งแอฟริกาตะวันตก อินเดีย และฟิลิปปินส์ ในประวัติศาสตร์ของบางประเทศจะเรียกชื่อสงครามตามศึกครั้งสำคัญที่เกิดขึ้น เช่น: สงครามฝรั่งเศสและอินเดีย (อเมริกาเหนือ 1754-63); สงครามปอเมอเรเนียน (กับสวีเดนและปรัสเซีย 1757-62); สงครามคาร์นาติกที่สาม (ในรัฐย่อยของอินเดีย 1757-63) และสงครามซิเลเซียนที่สาม (กับปรัสเซียและออสเตรีย 1756-63)